Nếu bạn đã từng nghe ở đâu đó cụm từ “máy học” hoặc “học máy” hoặc “machine learning” và bạn không hề hiểu hoặc chưa rõ khái niệm nó nói về cái gì thì bài viết này sẽ cho bạn biết nó là cái gì, nó ra sao một cách dễ hiểu và đơn giản […]

Read More →