I. Bit là gì?

Bit là từ viết tắt của binary digit, đây là đơn vị cơ bản được dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Như ở bài trước, máy tính dùng hệ nhị phân để biểu diễn và tính toán cũng như truyền tải thông tin, và bit ở đây là một giá trị cơ bản mang giá trị là 0 hoặc 1.

Ví dụ: số 125 ở hệ thập phân có giá trị biểu diễn ở hệ nhị phân là 1111101. Ở đây có 7 chữ số 1 và 0, mỗi chữ số như vậy gọi là một bit.

Chúng ta thường nghe đến lắp mạng internet người ta thường hay hỏi là lắp mạng gói cước bao nhiêu “mê” hay bao nhiệu “ghi”. Đây là từ gọi tắt của của Mega bits per second (mega bit trên một giây – Mbps) hay Gigabits per second (giga bit trên một giây – Gbps), đây là giá trị biểu diễn tốc độ truyền tải tín hiệu trong một giây sẽ truyền được bao nhiêu bit.

II. Byte là gì?

Byte là đơn vị dùng để lưu trữ dữ liệu trên máy tính, một byte bao gồm 8 bit và nó biểu diễn 2^8=256 giá trị khác nhau. Như vậy với 1 byte ta sẽ có thể biểu diễn số từ 0 đến 255.

Với vị dụ ở trên số 125 biểu diễn ở nhị phân là 1111101, tuy nhiên ở đây chỉ có 7 bit, do đó để biểu diễn đủ 1 byte thì ta thêm số 0 vào bên trái của dãy để đủ 8 bit tạo nên 1 byte. Như vậy 125 biểu diễn ở 1 byte có giá trị như sau 01111101

III. Ký hiệu và chuyển đổi:

Ký hiệu quốc tế của bit là chữ ‘b’ in thường, còn ký hiệu của byte là chữ ‘B’ in hoa. Lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn vì nếu ghi là GB thì sẽ hiểu là giga bytes, còn nếu ghi là Gb thì sẽ hiểu là giga bits. Hai giá trị này hoàn toàn khác nhau.

Dưới đây là bảng chuyển đổi các giá trị khác nhau:

Bảng chuyển đổi các giá trị

 

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *