Bài viết này mình dựa trên video ở cuối bài. Nếu các bạn muốn xem video thì vào video ở cuối bài để xem nhé.

Chào các bạn, nhiều người trong chúng ta đã từng thấy ở trong nhà thờ hay một số nơi của công giáo có chữ viết tắt JHS hay IHS hay IHC. Nhiều người trong chúng ta thắc mắc không biết chữ viết tắt này có nghĩa là gì. Vậy thật sự chữ JHS này có ý nghĩa là gì?

Chữ JHS

Có một số người giải thích đó là chữ viết tắt của những mẫu tự đầu tiên của tiếng Việt đó là “Jesus Hằng Sống”.

Một số người khác thì giải thích đó là chữ viết tắt của chữ Jesus Hominum Salvator có nghĩa là “Jesus, Đấng Cứu độ của nhân loại”

Rồi có một số người giải thích đó là chữ viết tắt của những chữ “In Hoc Signo Vinces” có nghĩa là “với dấu này, hãy chiến thắng”. Những chữ này liên hệ với câu chuyện hoàng đế La Mã Constantine đệ nhất trước khi đánh trận quyết định tại cây cầu Milvian với đội quân của Maxentius vào năm 312 sau công nguyên đi kèm với việc ông chấm dứt bắt đạo và theo đạo công giáo.

Cả ba cách giải thích trên thật sự là chưa chuẩn xác. 

Thật sự ba chữ IHS, JHS hay IHC có nguồn gốc từ 3 mẫu tự đầu tiên trong tên theo tiếng Hy Lạp của Chúa Giêsu là “ΙΗΣΟΥΣ”, đọc là Jesus, ba mẫu tự đó là iota (I), eta (H), sigma (Σ). Vì trong ký tự Latin không có chữ sigma nên nó được thay thế bằng chữ C hoặc sau này là chữ S. Vì trong tiếng Latin trước thế kỷ 17 không có sự phân biệt chữ I và J nên có đôi khi ta sẽ thấy chữ I thay cho chữ J. 

Từ đó chúng ta có chữ Jesous theo tiếng Latin có nghĩa là “Thiên Chúa cứu” như trong Tin mừng theo thánh Mattheu chương 1, câu 21.

Vậy chữ JHS hay IHS hoặc IHC, đôi khi được kết hợp với hình ảnh Thánh giá hoặc các biểu tượng khác đóng một vai trò để nói lên chính tên của Chúa Giêsu.

Từ thế kỷ thứ 3 trở đi, các ký tự này thường được dùng để viết tắt tên của Chúa Giêsu trong các tài liệu của giáo hội công giáo. 

Có một số ý kiến cho rằng 3 ký tự này được dùng bởi các ký lục khi họ sao chép Kinh Thánh vì tên của Chúa Giêsu xuất hiện rất nhiều trong Kinh Thánh. Sau đó thì 3 ký tự Hy Lạp này được chuyển sang ký tự Latin và trở thành một trong các biểu tượng của Kitô giáo cho đến ngày nay.

Chữ IHS hay JHS này đôi khi có hình Thánh giá ở mẫu tự eta là chữ H.

Chữ IHS bao gồm Thánh giá trên chữ H, phía dưới có 3 mũi đinh được bao quanh bởi hình mặt trời là biểu tượng của một hội dòng do thánh Y-nha-xi-ô (Ignatius) thành Loyola sáng lập, đó là dòng Chúa Giêsu, hay ở Việt Nam gọi là dòng Tên.

Biểu tượng của Dòng Tên

Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này.

Bài viết này dựa trên nội dung của video này:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *