1. Về Blog này

  • Tên đầy đủ cha mẹ đặt cho: Lê Quang Bảo Lân
  • Học vấn: Cử nhân Khoa học máy tính
  • Nơi học: Khoá 4 (2009) trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM
  • Trình độ: Gà, chém gió là chính, có cái không biết mà chém như đúng rồi 😂😂
  • Còn đây là hình tôi

ava

2. Về Blog này

  • Chủ yếu là để tôi chém gió, viết ba lăng nhăng gì đó
  • Tôi biết cái gì thì viết ra để sau này có quên thì vô coi lại
  • Cũng có lúc chia sẻ những gì học hay đọc được cho anh chị em xem chơi