1. Về Blog này

 • Tên đầy đủ cha mẹ đặt cho: Lê Quang Bảo Lân
 • Học vấn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin
 • Nơi học: Cả bằng Cử nhân và Thạc sỹ đều học tại trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM (UIT)
 • Trình độ: Gà, chém gió là chính, có cái không biết mà chém như đúng rồi 😂😂
 • Nơi ở hiện tại: CHLB Đức
 • Còn đây là hình tôi

2. Về Blog này

 • Chủ yếu là để tôi chém gió, viết ba lăng nhăng gì đó
 • Tôi biết cái gì thì viết ra để sau này có quên thì vô coi lại
 • Cũng có lúc chia sẻ những gì học hay đọc được cho anh chị em xem chơi

3. Một số link liên quan

 • Github: https://github.com/baolanlequang
 • Published papers:
  – Le-Quang, Bao-Lan, Minh-Son Dao, and Mohamed Saleem Haja Nazmudeen. “Wemotion: A system to detect emotion using wristbands and smartphones.” International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems. Springer, Singapore, 2018.

лобановский александр фотоанонимайзерокстаматологbeautiful cities in russiaRecom

Online Roulette at an UK Internet Casinos

In determining what makes the best. Once you’ve cleared these two first steps New Zealand dollar independent casino, there are other important elements to consider regarding safety and the fairness of games. It is vital that the operator is licenced, and that the RNG is tested by New Zealand independent casino casinofisher.com