Bài viết này mình dựa trên video ở cuối bài. Nếu các bạn muốn xem video thì vào video ở cuối bài để xem nhé. Chào các bạn, nhiều người trong chúng ta đã từng thấy ở trong nhà thờ hay một số nơi của công giáo có chữ viết tắt JHS hay IHS hay […]

Read More →

Dạo gần đây phong trào đầu tư vào các đồng tiền kỹ thuật số (Crytocurrencies) như Bitcoin, Ethereum… đang nở rộ vì mức độ lợi nhuận cao của nó. Nhiều người đổ tiền vô đầu tư các đồng tiền mới xuất hiện khác với các đồng tiền đã nổi tiền như Bitcoin nhằm hy vọng […]

Read More →