1. Giới thiệu Thường thì ở đoạn này người ta sẽ giới thiệu đại loại như “Ngày nay sự phát triển như vũ bão của smartphone… blah..blah… cùng với đó là nghề lập trình mobile…. blah…blah…” 😂 😂 😂, nhưng ở đây mình giới thiệu là nghề lập trình trên iOS tính tới thời điểm bài viết […]

Read More →