Có đôi lúc chúng ta vì một lý do nào đó muốn thay đổi tên Project hoặc App hiện tại. Để làm được điều đó thì trong Xcode rất đơn giản, chỉ cần thực hiện các bước sau: Chọn project của bạn ở trong Project Navigator Mở File Inspector lên Tại phần Identity and Type, […]

Read More →

1. Giới thiệu Thường thì ở đoạn này người ta sẽ giới thiệu đại loại như “Ngày nay sự phát triển như vũ bão của smartphone… blah..blah… cùng với đó là nghề lập trình mobile…. blah…blah…” 😂 😂 😂, nhưng ở đây mình giới thiệu là nghề lập trình trên iOS tính tới thời điểm bài viết […]

Read More →